Stomatologija

Stomatologija je znanost o ustima, ali je najveći fokus na zubima jer s njima ima najviše problema i tegoba. Ta grana stomatologije zove se restaurativna stomatologija i bavi se liječenjm karijesa.
 
   Remetinečki gaj 2k, Lanište
 
   Dobri dol 33
 
   Pavleka Miškine 24
 
   Izviđačka 2a
 
   Bukovac 16a
 
   Šapjane 1
 
   Bribirska 2